Un dels objectius estratègics del Departament d’Ensenyament és facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills i filles.

Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l'aplicació informàtica “Escola i família. Junts X l’Educació”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills i filles, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a les famílies.