• Imprimeix

Escola i família

Un dels objectius estratègics del Pla de Govern 2011 - 2014 de la Generalitat de Catalunya és facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills.

Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l'aplicació informàtica “Escola i família”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i Comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a la família. Escola de pares i mares.

 

Aplicació informàtica: Escola i Família. Junts x l'Educació

Accés a l'aplicació informàtica per als centres educatius.

Per entrar-hi, cal fer servir el nom d'usuari i la contrasenya ATRI, i que el director del centre hagi autoritzat l'usuari com a administrador del projecte. 

Els objectius són:

  •  Facilitar un instrument de diagnosi.
  •  Facilitar orientacions adaptades a cada situació.
  •  Proporcionar un banc de coneixement (recursos, normativa, formació...).
  •  Promoure projectes comunitaris.
  •  Promoure la cultura avaluativa.