Un dels objectius estratègics del Pla de Govern 2011 - 2014 de la Generalitat de Catalunya és facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills.

Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l'aplicació informàtica “Escola i família”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i Comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a la família. Escola de pares i mares.