• Imprimeix

Bibliografia

 

 

 

AA.DD. Mes enllà de l’escola. Transformacions socials i noves dinàmiques educatives i professionals. Col·lecció Polítiques núm 37. Fundació Jaume Bofill 2003.

+ informació

 

ALBAIGÉS, Bernat; SELVA, Mireia (2009). Infants, família, escola i entorn: claus per a un temps educatiu compartit Barcelona. Fundació Jaume Bofill. 

Accés al material

 

 

ALEGRE, Miguel Angel; COLLET, Jordi (2004). Els plans educatius d'entorn: debats, balanç i reptes. Barcelona: Fundació Jaume Bofill,. [Col·lecció Informes Breus, núm9]

Accés al material

 

Els plans educatius d’entorn. Monogràfic. (2008). Cuadernos de Pedagogía núm 375.

+ informació

 

 

El treball i l'aprenentatge en xarxa en els plans educatius d'entorn (2009). Guix, núm. 356 – 357

 

 

Els Plans Educatius d’Entorn .Una resposta integral i comunitària educativa. (2006) Barcelona: Departament d'Educació,. [Col·lecció Caixa d'eines, núm. 5]

Accés al material 

 

Els Plans Educatius d’Entorn. Fòrum. Organització i Gestió Educativa. Barcelona: Graó, núm.012, gener, febrer, març, abril, 2007 

+ informació

 

 

GORDÓ AUBARELL, Gené. (2010). Centros educativos: ¿islas o nodos?. Barcelona: Graó.

+ informació

 

 

  Organització en xarxa. Revista Fòrum Organització i Gestió Educativa, núm 19. Barcelona. Graó,. Maig, Juny, Juliol 2009. 

+ informació

 

 

REBOLLO Izquierdo, josé Oscar (2007). Territoris educadors. Guix núm 333. Març 2007.

 

 

 

 

SOLER MATA, J. (2007 ) Els tallers d’estudi assistit en el marc dels PEE: una oportunitat per al treball en xarxa entre la universitat i els agents educatius del territori. Papers d’educació, núm. 6 UVIC. Facultat d’Educació

 

 

SUBIRATS, Joan; ALBAIGÉS, Bernat.. Reflexions a l'entorn del treball integrat dels agents educatius. Educació i Comunitat. Barcelona. Fundació Jaume Bofill, 2006. [Col.lecció Finestra Oberta, núm. 48]

Accés al material

Articles

 

  • COLLET, J. (2009). El treball en xarxa: una proposta conceptual. Accés al material
  • VALLCORBA COT, J. Els Plans educatius d’entorn. Un altre invent ?. Suplement Guix 362. Núm 29. Febrer 2010
  • VALLCORBA COT, J. Los Planes educativos de entorno. ¿otro invento?. Suplemento aula 189. Guix núm 29. Febero 2010.

 

Llicències d'estudi

 

 

Llibres i revistes

 

AAVV. Experiencies d’aprenentatge servei. Perspectiva Escolar 315, (maig 2007) .

Accés material

AAVV. Aprendizaje y servicio. Monogràfic a Cuadernos de Pedagogia 357.(maig del 2006)

+ informació

 

 

MARTÍN, X. i RUBIO, L. (coord): Experiències d’aprenentatge servei. Barcelona. (2006). Octaedro i Fundació Jaume Bofill

Accés material

 

 

 

Articles

 

  • Vint anys de teatre escolar a les escoles de Sant Vicenç dels Horts. Elisenda Seras. Article
  • Relats d’experiencies d’Aprenentatge servei. Article

 

Participació