• Imprimeix

Col·laboracions

Des del Servei de Suport a la Comunitat Educativa s'estableixen col·laboracions amb altres serveis i departaments de la Generalitat ( Secretaria General de l'Esport,  Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya...), així com també amb associacions de mares i pares, amb entitats d'educació en el lleure amb fundacions socioculturals sense ànim de lucre.

Secretaria General de l’Esport

Els Departaments d'Ensenyament i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, han acordat d'impulsar el Pla català d'esport a l'escola adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves, tant els nens com les nenes i especialment les noies, en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.

 

Direcció General de Joventut

El Servei de Suport a la Comunitat Educativa manté una relació de col·laboració i coordinació amb la Direcció General de Joventut pel que fa a:

 Servei d'Educació en el Lleure:

  • Promoció de l'Educació en el Lleure dins els Plans educatius d'entorn.

  • Promoció dels objectius i eixos LIC dins les entitats i moviments associatius d'Educació en el Lleure.

  • Coordinació amb les escoles de Formació en Educació el Lleure en el marc del CAFELL.

  • Coordinació en el seguiment dels Convenis Interdepartamentals amb les entitats: Fundació Catalans de l'Esplai, Fundació PereTarrés CCCCCE; Escoltes Catalans- Fundació Josep Carol; Moviment Laic i Progressista ( acció Escolta, ESPLAC i A.Casals i grups de Joves);Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

 

A través del Grup Motor de Foment de Participació a Secundària amb:

  • L’Agència Catalana de Joventut.

  • El Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

  • El Consell Nacional de Joventut de Barcelona.

  • Secretaria de Participació Ciutadana ( Conselleria d’Interior)

 Entitats col·laboradores

 

Projecte Emer És el nom general d’un projecte de sensibilització social que consisteix a difondre coneixements de qualitat a través d’activitats adreçades a infants i adolescents, amb l’objectiu de prevenir els riscos davant d’emergències a partir del minut zero. Emer ofereix gratuitament als centre educatius d’ensenyament primari i secundari dues activitats alineades amb els objectius dels Plans Educatius d’Entorn: Contes d’emergències   Històries de Sara

 

Fundació privada Pere Closa

És una entitat gitana que treballa per a la formació i la promoció del poble gitano a Catalunya. Aquesta organització ofereix gratuitament als centre educatius d’ensenyament primari i secundari dues activitats alineades amb els objectius dels Plans Educatius d’Entorn: Contes Rromane Qui som els Rroma?

 

Secretariado Gitano

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el territorio Español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como Fundación se produjo en el año 2001.

 

Universitat de Vic

L'alumnat de les diplomatures de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària, Mestre d'Educació Especial, Mestre de Llengües Estrangeres i Mestre d'Educació Física poden col·laborar com a monitors dels TEA (Tallers d'Estudi Assistit) en centres educatius de la comarca d'Osona que formen part d'un Pla educatiu d'entorn. També s'ofereix la possibilitat de participar als TEA a l'alumnat de les llicenciatures de Psicopedagogia i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Associacions de pares i mares 
FaPaC

Federació d'associacions de Mares i Pares d'alumnes de Catalunya

Moviment associatiu de pares i mares, que pretén ésser l’òrgan de relació i de coordinació entre les associacions que la integren amb l’objectiu de potenciar les seves possibilitats d’actuació i facilitar l’òptima consecució dels propòsits fixats en els seus respectius Estatuts.

 

fapaes

Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Ensenyament 
Secundari de Catalunya

La Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya està formada per gent (APA's) d'arreu, amb ideologies i procediments socials ben diferents. Tenen un punt comú, "l'aprenentatge d'ensenyar-educar", amb la finalitat d'aconseguir una millor qualitat de l'Ensenyament Públic del país.

Poble gitano

Els altres gitanos

És una proposta d'activitat espectacle que se suma a d’altres en la intenció de donar a conèixer la cultura i la societat gitanes, la seva transnacionalitat i el seu llegat a la cultura europea occidental.