Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.


  • La Roda Fundació

     impulsa el teatre social i de l'oprimit amb els projectes Actuem! i Deslimita'm destinats a joves d'entre 12 i 18 anys en risc d'exclusió social.