• Imprimeix

Plagi i honestedat acadèmica

Què és el plagi?

Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans el plagi és "la part d'una obra d'altri inserida en la pròpia sense indicació de la font."

L'antropòleg i acadèmic canadenc Irving Hexam en el seu article Academia Plagiarism Defined el defineix com "l’intent deliberat d’enganyar el lector amb l’apropiació d’idees i paraules d’altres". Així doncs ho qualifica com motiu un engany acadèmic. La Llei de propietat intel·lectual també és molt clara respecte del que anomena.

Per a l'esmentat autor el plagi acadèmic succeeix quan s'utilitzen més de quatre paraules d'una font sense apòstrofs ni referència a la font original.

Es poden considerar objecte de plagi les següents creacions: 

 • Obres científiques i literàries: tesis, articles de revistes, etc.
 • Composicions musicals
 • Obres cinematogràfiques i àudiovisuals
 • Projectes, plànols, maquetes d’obres arquitectòniques o d’enginyeria
 • Programes d’ordinador
 • Bases de dades
 • àgines web i obres multimèdia

No es considera objecte de plagi:

 • Els treballs
 • Idees originals
 • El coneixement comú
 • La recopilació dels resultats d’una investigació original
 • Apunts de classe

El plagi pot ser atribuït a un treball sencer o a un fragment o frase que provingui d'una obra sense haver citat l'autor. Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor.

 

Com detectar el Plagi?

La xarxa Internet ofereix diferents eines que ajuden a detectar plagi i alhora permeten afavorir l'honestedat acadèmica.

Un dels programes més coneguts és l'anomenat Plagiarism que ofereix recursos en línia i maneres de detectar i evitar el plagi.

Un altre és el Copyscape que facilita la detecció de textos en línia i ofereix una revisió de textos que es troben a Internet o el DOC Cop que genera informes que mostren la correlació i coincidències entre documents o entre un document i la web.

 

Com evitar el plagi?

Hi ha maneres de prevenir i evitar el plagi com descriu aquest Interactiu de l'iResearch produit per la "The University of Sydney Libray" conduit pel professor Garet Denyer (versió doblada al Català) i titulat "Plagi i Honestedad Acadèmica"

Altres formes que cal tenir presents és el parafrasejar; citar textualment l'autor i la font; prendre notes de les fonts consultades i citar-les a la bibliografia o com obres citades dins del treball.

Cal tenir present que es poden incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita i en reproduir textualment el text, cal tancar entre cometes el text citat. També s'han de proporcionar les referències bibliogràfiques corresponents als textos o imatges originals incloses al propi treball.

És imprescindible citar les fonts utilitzades i donar la referència bibliogràfica completa dels fragments d’obres alienes de natura escrita, sonora o audiovisual, així com de les obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic (imatges) emprades.

 

Enllaços

Copionic: eina gratuïta elaborada per Citilab Cornellà que permet pujar arxius per comparar documents a Internet.

Copyscape: cercador de còpies d'un lloc web a partir de la seva URL.

Plagiarism detect: servei en línia per detectar el plagi en document o llocs web.

Plagium: eina gratuïta per a la cerca de plagi en el contingut de documents.

 

Audiovisuals

¡Copiad malditos! Primer documental emès per TVE amb llicència CC, on s'analitzen i expliquen el reptes ètics sobre propietat intel·lectual que planteja la revolució digital i com  llicenciar en obert continguts sotmesos a drets d'autor.

Et Plagieringseventyr vídeo realitzat i produït per la Biblioteca de la Universitat de Bergen (Noruega)