• Imprimeix

Referenciar materials

Tal i com hem explicat a la secció Ús d'obres, els drets morals i patrimonials corresponen a l'autor/a de l'obra des del mateix moment de la creació i per defecte, si no s'especifica el contrari, té reservats tots els drets. La difusió pública de les obres i prestacions a través d'Internet no implica que qui tingui la titularitat dels drets hagi declinat el seu dret a autoritzar l'explotació de la seva obra o prestació ni renunciat a obtenir una remuneració.

D'altra banda, tal i com hem vist a la secció Ús d'obres en l'àmbit educatiu, la llei de propietat intel·lectual permet l’ús educatiu d’elements amb drets d’autoria (fragments de text, vídeo o gravacions així com d’imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:

  1. Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
  2. Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
  3. Es tracti d’obres ja divulgades.
  4. No es tracti de fragments de llibres de text.
  5. Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

Per tant, si l'ús es fa fora de l'aula (per exemple si es publica a un bloc o a un altre lloc web visible a Internet, o a la revista del centre) o bé si no és un fragment d'una obra sinó una obra completa (una pel·lícula i no una escena en particular), caldrà sol·licitar l'autorització corresponent a qui posseeixi els drets de l'obra que es vulgui utilitzar, o bé cercar obres que només tinguin alguns drets reservats. Així doncs, quan es vol fer servir una obra (text, imatge, so, vídeo...) el primer que cal fer és identificar la llicència a què aquesta obra està sotmesa, ja que pot ser que es permeti l'ús en àmbit educatiu. Si no hi ha informació, tots els drets estan reservats i, en conseqüència, cal demanar autorització per utilitzar-la.

Els materials que elaboreu contindran obres de producció pròpia (text, il·lustracions, fotografies, locucions, text...) i convé que especifiqueu aquest fet. Ho podeu fer de manera genèrica incloent-hi una pàgina de crèdits amb un text com ara: "Material elaborat per El-vostre-nom".
Si el material conté elements d'elaboració pròpia i obres, per exemple imatges, creades per una altra persona podeu especificar als crèdits que tot el material és obra vostra llevat que s'especifiqui el contrari.

És també molt recomanable que especifiqueu la llicència de l'obra: recordeu que si no dieu res, per exemple que el material està sota una llicència Creative Commons, per defecte tots els drets estan reservats, de manera que qualsevol persona que vulgui utilitzar-lo us haurà de sol·licitar permís.

Pot ser que l'autor/a hagi alliberat certs drets mitjançant una llicència Creative Commons. En aquest cas l'obra ho especificarà d'alguna de les maneres exposades a la secció Com utilitzar una llicència Creative Commons. La informació se sol trobar al peu de la pàgina si és una pàgina web, a un bloc lateral (per exemple en el cas d'imatges carregades a Flickr o a Picasa), a una secció genèrica (com ara "Sobre aquest lloc" o "Condicions d'ús" o "Avís legal"...), a l'inici de la publicació (si és un llibre), etc. La imatge següent mostra exemples de materials que tenen una llicència Creative Commons.


Una vegada seleccionades les obres que es volen fer servir i s'hagi comprovat que tenen una llicència Creative Commons cal referenciar-les des del lloc on s'hagin inclòs (un bloc o pàgina web, per exemple).

Un lloc on trobar imatges és Wikimedia Commons, on totes tenen una llicència genèrica CC by-nc-sa o bé una altra de menys restrictiva. Si voleu referenciar una imatge, per exemple aquesta d'una flor de neu, podeu fer-ho de diferents maneres. Us en presentem tres, de la més senzilla a la més completa:

 Adreça de la pàgina descriptiva de la imatge
 Nom de l'autor/a i tipus de llicència
Imatge enllaçada a la font, cita de l'autor/a i enllaç a la descripció de la llicència

De T.Voekler via Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leontopodium_palibinianum.jpg

 
NOTA: observeu que en aquest cas l'enllaç no és el de la imatge sinó el de la pàgina descriptiva de la imatge, que conté el nom de l'auto
By T.Voekler (Treball propi) [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Font de la imatge: T.Voekler (Treball propi) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons.

 

Les imatges de Wikimedia Commons ofereixen també el codi que permet incloure la imatge de manera que aquesta enllaça directament a la pàgina descriptiva de la imatge i el text alternatiu cita l'autor/a. En el cas de la imatge que apareix a l'esquerra, el codi corresponent és:

 


 
<a title='By T.Voekler (Treball propi) [CC-BY-SA-3.0
(www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons' href='http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leontopodium_palibinianum.jpg'>
<img width='240' alt='Leontopodium palibinianum' src='http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/
Leontopodium_palibinianum.jpg/240px-Leontopodium_palibinianum.jpg'/></a>
 


Si cliqueu la imatge anireu directament a la pàgina que n'és la font; si passeu el punter del ratolí per sobre de la imatge podreu llegir el text alternatiu, que referencia l'autor de la imatge, en T. Voekler.

Flickr permet trobar, des de la cerca avançada, imatges que tinguin llicències Creative Commons. A més, a cada imatge s'especifica si estan tots els drets reservats (mitjançant el símbol del copyright) o si només estan alguns drets reservats (mitjançant una llicència CC). La imatge següent té alguns drets reservats, en concret mitjançant una llicència CC-by. Tot seguit es mostren alguns exemples de com referenciar-la:

 

 Adreça de la pàgina  Nom de l'autor i tipus de llicència  Imatge enllaçada a la font, cita de l'autor i enllaç a la descripció de la llicència
 De Flickr: http://www.flickr.com/photos/dspender/4028389725/

Attribution Some rights reserved by David Spender

Font de la imatge: David Spender [CC-BY-2.0], via Flickr.

 

Google també disposa d'un sistema de cerca avançada que permet restringir la cerca a documents, llocs web i imatges que hagin especificat llicències que en permetin fer-ne ús sense haver de sol·licitar el permís corresponent.

Si la imatge té una llicència que en permeti la creació d'obres derivades, llavors cal especificar la nova llicència amb què es publica l'obra així com la font original. Tot seguit us en mostrem un exemple:


Imatge creada per Irene Martínez a partir de
l'obra de T.Voekler via Wikimedia Commons [CC-BY-SA-3.0].

Si l'obra original té una llicència Creative Commons "compartir igual" (SA), l'obra derivada s'ha de publicar amb la mateixa llicència.