• Imprimeix

Propietat intel·lectual i drets d'autoria

A un centre educatiu hi ha moltes situacions en les quals cal tenir en compte qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i els drets d'autoria. La inclusió d'elements al bloc d'aula i a altres llocs web del centre, la reproducció de música, la projecció d'un vídeo a l'aula (comercial o gravat de la televisió), la representació d’una obra teatral, la producció d'elements audiovisuals (vídeos, programes de ràdio) la publicació d’activitats i materials didàctics (tant si inclouen elements creats per altres persones com si són de producció completament pròpia) i la publicació de treballs de l'alumnat en són alguns exemples.

Els centres educatius han de vetllar no només pel compliment de la legislació vigent en aquest àmbit sinó també perquè l’alumnat s’hi familiaritzi i la respecti en la seva activitat escolar. En aquest espai, que presenta els aspectes bàsics de la Llei de Propietat Intel·lectual i drets d'autoria actualment vigents en l'àmbit educatiu, s'ofereix resposta a alguns dubtes que tradicionalment han estat a les aules i que mostren la necessitat de difondre, conèixer i compartir aquest marc legal i fer-ne un bon ús. Els principals objectius que té aquest espai són els següents:

 

  • Oferir a la comunitat educativa la normativa bàsica per a un ús educatiu dins el marc legal.
  • Fomentar el respecte a la propietat intel·lectual i dret d'autoria.
  • Potenciar la didàctica i educació de l'alumnat en matèria de propietat intel·lectual.
  • Difondre les bones practiques en aquesta matèria.
  • Recomanar fonts autoritzades en matèria de dret d'autoria i propietat intel·lectual.
  • Contribuir a la lliure creació de continguts amb el dret a còpia legal.
  • Aportar criteris per a fer un bon ús i tractament legal de les fonts en l'àmbit educatiu.
  • Fomentar les llicències CC en les seves diferents fórmules.
  • Incloure els aspectes legals d'autoria relacionats amb la competència digital.

Save

Save

Save

Save

Save

Save