• Imprimeix

Pla TAC

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars

Pla TAC de centre Normativa Visió del centre Objectius Indicadors Estratègia lideratge i gestió Usos curriculars Seguiment, avaluació i millora Infraestructures i serveis digitals Competència digital docent

Per facilitar la realització del Pla TAC, el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres educatius l'aplicació informàtica Pla TAC. L'accés a l’aplicació es realitza per part de la direcció del centre amb usuari ATRI en el cas dels centres públics. En el cas dels centres municipals i concertats la gestió de l'usuari i contrasenya s'ha de realitzar mitjançant el sistema GUAC.

Destaquem

Sistema GUAC

Models i plantilles