• Imprimeix

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus

 

Protocol actualitzat el setembre del 2016

Justificació i objectius del Protocol Conflictes greus Incidència en els centres educatius Normativa preventiva Organització de centre Valors i actituds Pràctiques restauratives: cercles de diàleg Gestió d’aula Metodologies Autoformació i pràctica reflexiva Respecte Responsabilitat Educació socioemocional Educació socioemocional Acompanyament escolar a casa Valor de l'esforç Valor de l'esforç Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació Prevenció i detecció de l'assetjament Presumpte delicte o falta penal Aplicació de la sanció AUTOAPRENENTATGE Indicadors Equip de valoració Normativa Compìlació d'informació Entrevista a l'alumnat Entrevista a les famílies Incoació de l'expedient Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament Resolució de l’expedient Registre i seguiment