• Imprimeix

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació

ORGANITZACIO DE CENTRE VALORS I ACTITUDS METODOLOGIES gestio-aula 17_guia_families PROPOSTES D ACTUACIONS AMB L ALUMNAT OFENSOR I ALTRES ALUMNES SEGUIDORS 27_grup_classe 28_practiques_restauratives_cercles 29_intervencio_families Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament

Protocol actualitzat juliol de 2016