• Imprimeix

Protocols

Projecte de convivència (XTEC)

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Prevenció i detecció de conductes d'odi i discriminació (XTEC)

Departament d’Ensenyament i Departament d’Interior

Aquest protocol permet dotar els centres i el professorat d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció enfront les conductes d’odi i discriminació, establint un marc comú d’actuació i afavorint la coordinació dels diferents agents implicats mitjançant un circuit sistematitzat.

Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius (Departament d’Ensenyament i Departament d’interior)

La finalitat d’aquest document és la prevenció, des del vessant educatiu, de tot tipus de radicalització en els centres educatius partint dels factors de protecció que pot generar l’entorn educatiu i de l’anàlisi dels factors de risc que puguin afectar l’alumnat, amb propostes d’actuació per minimitzar-los, contribuint, tant com sigui possible, a garantir l’èxit escolar i social de tot l’alumnat.