Els recursos que es presenten segueixen els criteris següents:

 • Sensiblització i reflexió, com poden ser bilbiografia, articles, llicències d’estudis i pàgines web.
 • Eines, estratègies i models per poder dur a terme les propostes d’actuació del Projecte de convivència.
 • Bones pràctiques de centres, que aporten la seva experiència en matèria de convivència i que poden compartir omplint aquesta fitxa i enviant-la per correu electrònic (eif.ensenyament@gencat.cat) amb l'assumpte bones pràctiques i el codi de centre.
 • Possibilitats formatives que s’ofereixen sobre el tema.
 • Happy 8-12 / 12-16

  Videojocs Happy 8-12 i Happy 12-16, programes d’educació emocional per a la resolució assertiva de conflictes en infants i adolescents

 • Kxa de Convivència: Educació Infantil i Primària

  Aquesta Kxa ofereix activitats per a treballar diferents aspectes que intervenen en la convivència. Amb aquest recurs es treballa la competència social, la comunicació, les emocions, l’acollida, la inclusió i la cultura de la pau i mediació, en les diverses etapes d'Educació Infantil i Primària.

 • 5Kxs de Convivència: Educació Secundària

  Conjunt d'activitats i materials per aplicar directament a l'aula per  treballar aspectes de convivència des d'un punt de vista curricular i atenent a les competències bàsiques.
  Totes les activitats de les Kxs són autoavaluables

Enllaços d'interès