El recull de normativa relacionada permet estar al dia de la legislació i les normes que afecten a l’àmbit educatiu de Catalunya i conèixer, més acuradament, les disposicions que donen lloc al desenvolupament dels temes del Projecte de convivència, en especial aquells que formen part dels nivells de resolució de conflictes i d’organització de centre