• Imprimeix

Els espais, una mirada estètica

Aquest espai web convida a fer una reflexió sobre l’espai de l’escola com a espai artístic i d’aprenentatge i vol promoure una nova aproximació de com i on s’esdevenen els processos d’ensenyament i aprenentatge. Es presenten conceptes i fonaments teòrics, així com models que poden esdevenir font d’inspiració i ajuda per a la transformació i la millora dels entorns educatius. S’hi exposen experiències de diferents centres que consideren els espais i la seva funció estètica com un factor fonamental en l'aprenentatge dels infants.

I per últim, des d'una perspectiva oberta i qüestionable, sense propostes tancades ni úniques, es donen orientacions útils i adaptables a la pròpia realitat de cada centre educatiu.

El contingut que es desenvolupa es fonamenta en tres idees força:

  • Els espais no són neutres: és necessari entendre l’espai com a font de benestar i com a generador d’aprenentatge. La funció estètica de l’espai influeix en el benestar i aquest és un potenciador de l’aprenentatge.
  • El concepte d’espai estètic va més enllà de l'àmbit artístic i traspassa l’espai físic de l’aula de visual i plàstica per fer-se extensible al centre i a l'entorn.
  • La mirada estètica no se centra solament en una escola o aula, amb més o millors elements decoratius, sinó que concep l’espai com un procés intel·lectual i de creació.