• Imprimeix

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball #caprisc

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial amb motiu del Dia internacional de la Seguretat i salut laboral, el 28 d’abril, vol continuar treballant en la sensibilització i presa de consciència de la importància de la prevenció de riscos laborals com a part imprescindible de la formació professionalitzadora en els ensenyaments professionals.

La formació en prevenció de riscos laborals està incorporada en tots els cicles formatius de formació professional inicial mitjançant, per una banda, de l’establiment d’una unitat formativa específica en el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral i, per l’altra, de la incorporació de formació específica en prevenció de riscos laborals en tots els mòduls professionals associats a unitats de competència, de totes les titulacions.

Des de la perspectiva que el treball que es realitza en prevenció de riscos laborals és transversal i continuat al llarg del currículum dels ensenyaments professionals, us proposem que en motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball realitzeu activitats concretes amb la finalitat de promoure entre els i les joves la importància de la seva participació en la prevenció dels riscos laborals en el desenvolupament, un cop titulats, de les seves professions o en situacions quotidianes.

Per aquest motiu us suggerim que dueu a terme, ja sigui a nivell d’aula, centre o comunitat educativa, accions de sensibilització sobre la importància de la prevenció de riscos en situacions quotidianes o laborals relacionades amb les titulacions dels ensenyaments professionals que s’imparteixin en el vostre centre educatiu i que pengeu fotografies, infografies o vídeos acompanyats de les idees clau treballades al Twitter amb el hastag #caprisc amb menció al Twitter del portal XTEC @xtec o compartir-ho a Instagram i Facebook amb el mateix hashtag.

Propostes d’actuacions

  • Difondre les fotos o vídeos de les vostres actuacions al twitter amb el hastag #caprisc amb menció @xtec
  • Portar a terme activitats per a la sensibilització en la prevenció de riscos en situacions quotidianes i en activitats professionals, amb la màxima implicació de l’alumnat.
  • Fer difusió dels cartells i fulletons de la Campanya de sensibilització en prevenció de riscos laborals per a Joves de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

 

Recursos per treballar la prevenció de riscos laborals en els centres educatius

Publicacions sobre la prevenció de riscos laborals. Manuals, cartells, audiovisuals, material didàctic de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Lèxic de prevenció de riscos laborals

Riscos laborals i consells per prevenir-los

Les pel·lícules del Napo

Curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. Material didàctic per a la formació de prevenció de riscos laborals.

Agència europea per a la Seguretat i Salut en el Treball. Espai de l’Agència europea que facilita tot un seguit de eines i recursos per a l’avaluació dels riscos en el lloc de treball.

Pel que fa a accions formatives adreçades al professorat en matèria de prevenció de riscos, el Departament posa a l’abast del personal docent  i d’altres professionals de l’àmbit educatiu un conjunt d’accions formatives que podeu trobar en aquest enllaç.

En un àmbit més general:

Salut a l’escola Marc d’actuacions de Pla Salut, Escola i Comunitat amb orientacions i protocols per al professorat.