La coeducació i el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi rector del sistema educatiu. El Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu recull com a objectiu principal l’impuls a la coeducació com a garant d’una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere així com una orientació acadèmica i professional no sexista.

Recollint aquests principis, el Departament d’Ensenyament amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, proposa dur a terme una campanya de conscienciació a tota la comunitat educativa sobre la importància de visualitzar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida posant en valor la seva contribució social i històrica, tot fomentant el seu apoderament com a protagonistes i creadores a través de la seva mirada.

Per aquest motiu us proposem que dueu a terme ja sigui a nivell d’aula, centre o comunitat educativa, accions de sensibilització sobre la importància del paper de les dones tant en l’àmbit familiar com professional o acadèmic, mostrant el seu punt de vista i les vivències de les dones de l’entorn i que pengeu fotografies, dibuixos o vídeos acompanyats de les idees clau treballades al Twitter amb el hastag #amblanostramirada8m amb menció al Twitter del portal XTEC @xtec o compartir-ho a Instagram amb el mateix hashtag.

 

A. Expliquem contes :

Explicar contes on les dones siguin protagonistes i fomentin el valors de les tasques de cura, la visió femenina, o la superació dels estereotips i realitzar activitats relacionades amb aquests contes.

Recurs disponible: Al següent enllaç podeu trobar un recull realitzat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat dividits en diferents mòduls segons la temàtica a treballar i activitats relacionades amb els contes.

 
B. Visualitzem pel·lícules:

Analitzar la mirada de les dones mitjançant el cinema i els documentals, com a camí per trobar nous referents, fomentar la visió de gènere i valorar les vivències de les dones.

Recursos disponibles enfocats a diferents etapes educatives:

 

C. Fem itineraris:

Els Itineraris educatius, desenvolupats per Wikidones, ens permeten investigar sobre el paper de les dones en diferents contextos històrics i ens ofereixen guies didàctiques organitzades per matèries. Itinerari Ciència i Teconologia, Itinerari d’història, Itinerari d’arts i Itinerari de cinema.