• Imprimeix

Dia Internacional de les Dones 2016

La coeducació i el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi rector del sistema educatiu, el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu recull com a objectiu principal l’impuls a la coeducació com a garant d’una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere així com una orientació acadèmica i professional no sexista.

Recollint aquests principis, el Departament d’Ensenyament en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, proposa dur a terme una campanya de conscienciació a tota la comunitat educativa sobre la importància de visibilitzar les aportacions històriques de les dones en tots els àmbits del coneixement, llur contribució social i històrica al desenvolupament de la humanitat i posar en valor els sabers femenins i les tasques de cura envers les persones.

Es proposen les actuacions següents:

  • Dur a terme accions de sensibilització sobre la importància del paper de les dones tant en l’àmbit familiar com professional o acadèmic, adaptades als diferents nivells educatius. Podrien ser accions concretes, en funció del nivell educatiu:
    • Infantil i primària: que els nens i nenes portin fotos de les seves mares, germanes, tietes, àvies i expliquin que fan i perquè són importants a la seva vida. Es pot realitzar un mural amb les fotos i les idees claus.
    • Secundària, Batxillerat, Cicles formatius, Formació d’Adults: es demana a l’alumnat que faci recerca sobre dones expertes en un camp professional concret i que realitzin una presentació en grup, o be que cerquin dones que hagin estat representatives en algun àmbit al llarg de l’any, aportin una foto i una breu descripció del motiu pel qual l’han escollida.
  • A fi de fer difusió de totes les actuacions realitzades a nivell d’aula, centre o comunitat educativa proposem que pengeu les fotografies acompanyades de les idees clau treballades al Twitter amb el hastag #donesimportants8M amb menció al Twitter del portal XTEC @xtec

Recursos per treballar la coeducació i la igualtat de gènere en els centres educatius

  • Coeducació. Espai del portal XTEC que ofereix recursos pedagògics i enllaços a espais web relacionats amb els temes, per treballar en les diferents etapes educatives aquests àmbits temàtics des d’una perspectiva igualitària:
  • Llenguatges

sabers de les dones i tasques de cura,

educació afectiva i sexual,

gestió de conflictes i prevenció de la violència,

orientació professional i acadèmica

ús coeducatiu dels espais

Enllaços d’interès