• Imprimeix

Setmana de la Ciència 2015

El resum avaluatiu d'aquestes xerrades recull les valoracions dels centres docents i dels Serveis Educatius de Zona que han organitzat les xerrades.

La Ciència en Primera Persona. Conferències

S'han planificat més d'un centenar de xerrades-col·loqui a tot el territori adreçades a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat. Aquestes sessions estan a càrrec d'investigadors i d'investigadores que expliquen la seva tasca, tant des del vessant del treball científic com humà. S'han organitzat en l'àmbit de cada Servei Educatiu de Zona.

Els vídeos que formen part de la conferència es poden trobar a: https://www.youtube.com/user/ICFOnians/videos

Videoconferència

El 18 de novembre de 2015, a les 11:30 h, la investigadora Lara Laparra Cuervo de l’Institut de Ciències Fotòniques va fer a la seu central del Departament d'Ensenyament, una conferència destinada a alumnat de Batxillerat que es va emetre en directe per a tots els centres docents de Catalunya. 

La llum: aclarint el nostre futur

La llum és una eina indispensable en el nostre dia a dia. La fotònica és l’estudi de la llum i de les seves aplicacions. Des de segles enrere, els científics han utilitzat la llum per investigar la natura, ja fos amb microscopis, telescopis i d’altres eines que funcionen amb llum visible, la que capten els nostres ulls. Tanmateix, aquesta és una ínfima part de l’espectre electromagnètic. Més recentment, amb l’aparició de nous detectors, moltes altres longituds de l’espectre també s’han aprofitat per a la investigació. Des de microones fins a rajos X, es fan servir per a diferents aplicacions en una infinitat de camps de recerca. La fotònica és present a la medicina, les comunicacions, internet i telefonia mòbil, l’automoció, les energies renovables, l’astronomia, l’arquitectura i l’art, entre d’altres.

En aquesta xerrada, es farà una breu explicació de què és la llum, quines longituds d’ona diferents hi ha i com funcionen els nostres ulls. A continuació, es farà un resum de les diferents aplicacions on s’utilitza la llum amb vídeos explicatius. Finalment, es farà una introducció a la microscòpia de fluorescència en super-resolució, utilitzada per exemple per a estudiar proteïnes presents a les sinapsis de les neurones, massa petites per a la microscòpia convencional, i s’explicarà a grans trets l’encefalitis autoimmune, una malaltia relacionada amb aquestes proteïnes.

La investigadora Lara Laparra Cuervo és llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona. Màster Eutophotonics Erasmus Mundus per Aix Marseille University (França), KIT (Karlsruhe Institute of Technology) (Alemania), UPC, UB i UAB (Espanya). Actualment té una beca Severo Ochoa al grup Advanced Fluorescence Imaging and Biophysics de l’Institut de ciències fotòniques (ICFO).