El Departament d'Ensenyament, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, dins de la Setmana de la Ciència 2014 que se celebra del 14 al 23 de novembre de 2014, promou el Dia de la ciència a les escoles amb l'objectiu fonamental de despertar i potenciar l'interès del jovent, vers la ciència i la tecnologia. Per facilitar la participació dels centres en aquesta setmana s'organitzen diverses activitats.

La Ciència en Primera Persona. Conferències

El dia 18 de novembre de 2015 es varen realitzar a tot el país 101 conferències-col·loqui simultànies adreçades a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat. Les conferències han anat a càrrec de científics que es dediquen a la investigació que han explicat la seva tasca, tant des del vessant científic com del vessant humà. El resum avaluatiu d'aquestes xerrades recull les valoracions dels centres docents i dels Serveis Educatius de Zona que han organitzat les xerrades.

Videoconferència. Retransmissió de la conferència (diferit) 

 

El dia 18 de novembre de 2015, a les 11,30 h, la professora Anna Maria Solanas ha fet, a la seu central del Departament d'Ensenyament, una conferència destinada a l'alumnat d'ESO o de Batxillerat. 

La guerra contra la contaminació química: si no fos pels microbis!

Per lluitar contra la contaminació química hem de treballar a diferents nivells. En primer lloc, hem de conèixer la toxicitat dels productes que ens envolten, en segon lloc hem de procurar trobar productes alternatius als contaminants que s'estan usant, com ara els plàstics i en tercer lloc netejar els emplaçaments contaminats, ja sigui de manera intencionada com ara un sòl industrial, o de manera accidental, en el cas de les marees negres. Es farà un recorregut per aquests diferents fronts de la guerra contra la contaminació química i s'aniran descrivint aquelles característiques tant particulars dels microorganismes que els converteixen en els nostres principals aliats. Centrats en el cas de la marea negre del Prestige podrem concloure que aquesta guerra estaria perduda si no fos pels microbis!!

La professora Anna Maria Solanas va iniciar les seves tasques de docència i recerca l’any 1973 a la Universitat de Barcelona. Els treballs sobre l’ús de microorganismes per a la eliminació de contaminants, especialment hidrocarburs, que va iniciar l’any 1976 es consideren pioners en el camp de la bioremediació a nivell estatal. La seva visió interdisciplinària dels temes mediambientals la van portar a col·laborar amb d’altres grups de recerca, amb varies empreses catalanes i espanyoles, així com amb l’Administració, en especial, la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Relacionat amb el tema de la contaminació també va portar a terme el primer estudi de la capacitat mutagènica, i per tant potencialment cancerígena, de la matèria particulada de l’aire de la ciutat de Barcelona on va poder demostrar que la font principal d’aportació de productes mutagènics era el trànsit.

Ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat articles de rellevància en diverses revistes internacionals.

19a Setmana de la Ciència

Departament d'Ensenyament


Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRI


FECYT