Celebracions 2014 - Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

25 de novembre. Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

 

El Departament d’Ensenyament recollint les directrius del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011 i que va entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany, potencia la coeducació com a eina fonamental per prevenir la violència masclista i homòfoba, reduir conductes de risc i facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

El Departament porta a terme un conjunt d’actuacions i de recursos basats en els pilars de l’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental en la prevenció de la violència masclista.

Projecte de Convivència (PdC). Coeducació. En el marc del Projecte de convivència, dins de l’apartat de Coeducació, el Departament d’Ensenyament ofereix aquesta aplicació on els centres poden realitzar la diagnosi del seu centre en matèria de coeducació, conèixer les propostes d’actuació i accedir als recursos necessaris per dur-la a terme.  

Protocols per a la millora de la convivència. En aquest espai de la XTEC es pot accedir als diversos protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Ensenyament per combatre situacions de conflicte.

Coeducació. Recursos en gestió de conflictes i prevenció de violència de gènere. Aquest espai de la XTEC ofereix recursos pedagògics sobre coeducació per promoure l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe i prevenir la violència masclista.

Programa Estimar no fa mal: materials de sensibilització adreçats a personal docent. L’Institut Català de les Dones ha elaborat aquest material per ajudar a desenvolupar actuacions preventives de caràcter pedagògic i/o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista.

Pel que fa a accions formatives adreçades al professorat en matèria de prevenció de violència masclista el Departament posa a l’abast del personal docent  i d’altres professionals de l’àmbit educatiu un conjunt d’accions formatives que podeu trobar en aquest enllaç : http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/accio_orientacio_clima/coeducacio

Com a novetat, aquest curs 2014/2015 s’ha implantat el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció d’igualtat de gènere (pioner a tota Espanya), on es treballa transversalment la prevenció de la violència de gènere i es desenvolupen les competències de:

  • Dissenyar estratègies per prevenir la violència de gènere, detectant els possibles factors de risc.
  • Implementar programes i accions de prevenció de violència de gènere, aplicant els protocols d’actuació per evitar els processos de victimització. 

Enllaços d’interès Dia Internacional prevenció violència masclista :

ONU: International Day for the Elimination of Violence against Women

Council of Europe. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)

Institut Català de les Dones. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones