Celebracions 2013 - Justícia social

Dia Mundial de la Justícia Social

 

«Treballem junts per equilibrar l'economia mundial i construir un nou contracte social per al segle XXI. Preparem un camí de desenvolupament que ens encamini cap a una major justícia social i cap al futur que volem.»

 

Del missatge del secretari general de les Nacions Unides amb motiu de la celebració de 2012. La justícia social és un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins i entre les nacions. Defensem els principis de justícia social quan promovem la igualtat de gènere o els drets dels pobles indígenes i dels migrants. Promovem la justícia social quan eliminem les barreres que enfronten les persones per motius de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 20 de febrer Dia Mundial de la Justícia Social el 2007 i convidà als estats membres a dedicar aquest dia especial a promoure activitats concretes en relació als objectius i les metes de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social.

La celebració del Dia Mundial de la Justícia Social ha de donar suport a la tasca de la comunitat internacional encaminada a eradicar la pobresa i defensar l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a tots.

Fragment extret del web de les Nacions Unides. Podeu consulta també:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Just%C3%ADcia_social