• Imprimeix

Centres

ANY BATET menú 1

  Presentació

  Les fonts d'informació

  Fonts bibliogràfiques

  Fonts documentals

  Altres fonts

  Biografia

  Cronologia

  Glossari

  Imatges


  Activitats didàctiques

  Activitats any Batet


  Valoració

  Agraïments i contacte

ANY BATET agraïments i contacte

Aquest web ha estat realitzat gràcies a la col·laboració de

  • La família Batet
  • Arxiu Montserrat Tarradellas
  • Arxiu Nacional de Catalunya (Servei Didàctic)

 

Contacte: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat