• Imprimeix

Jocs Florals Escolars de Catalunya. Curs 2015-2016

Jocs Florals

La tercera convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.


 

 

Bases dels III Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Ensenyament convoca els III Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de potenciar i estimular l’expressió i producció escrita dels nois i les noies i fomentar una tradició cultural pròpia i arrelada al país.

 1. S'estableixen 7 categories segons el nivell educatiu, quatre per a l'educació primària i tres per a l'educació secundària obligatòria.
  • A. Alumnat del cicle inicial d'educació primària
  • B. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària
  • C. Alumnat del cicle superior d'educació primària
  • D. Alumnat d'educació especial d'educació primària
  • E. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria
  • F. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria
  • G. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria
  • La participació al certamen és voluntària.
 2. Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius (màxim 3 alumnes). El treballs col·lectius només es podran presentar a les categories A, D i E
 3. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana o en aranès.
 4. La modalitat pot ser poesia o prosa. El tema és lliure.
 5. El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals, de creació pròpia.
 6. Característiques de la presentació:
  El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai. L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full. El cos de la lletra ha de ser Arial 12. Hi ha de constar el títol de l’obra, i a dalt a la dreta la categoria i el pseudònim Es imprescindible que els treballs arribin corregits respecte de l’ortografia, la sintaxi i el vocabulari
 7. El jurat seleccionarà un text per a cadascuna de les 7 categories.
 8. Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/jocsflorals
 9. Per poder participar en el certamen, els centres s’han d’adreçar al Servei Educatiu de Zona (CRP) i lliurar els treballs en el termini establert, en format digital i per correu electrònic. 

Barcelona, gener de 2016

 

Materials i recursos