• Imprimeix

Mobile Learning Awards

PREMIS - MOBILE - Organitzadors

Logotip Mobile World Capital. Barcelona

 

Logotip GSMA. Mobile World Congress

PREMIS - MOBILE - Bases

Article 1. Objectiu

La finalitat del concurs Mobile Learning Awards de vídeos fets per nens i joves amb dispositius mòbils és promoure i difondre la mirada dels joves sobre l’aplicació de les tecnologies digitals a l’aprenentatge.

Article 2. Organització

La Fundació Barcelona Mobile World Capital és l’entitat convocant del concurs Mobile Learning Awards. D’ara endavant anomenat l’Organitzador.

Article 3. Com participar?

3.1 Característiques del treball

La producció ha de ser un treball en equip, format per un màxim de 4 alumnes del centre. L’equip participant, ha de realitzar un vídeo d’un minut de durada enregistrat amb un dispositiu mòbil (telèfon mòbil, netbook o tauleta).
Aquest minut ha de ser del tipus pla-seqüència a mode del “Minut Lumière”. S’entén per Minut Lumière un pla d’un minut de durada amb una única presa, on la càmera ha d’estar fixa i durant la filmació no es pot modificar cap paràmetre. Exemple
El tema del concurs és "Aprenent amb el mòbil". El vídeo ha de mostrar com els dispositius mòbils faciliten l'estudi i l'aprenentatge.
L’obra ha de ser una creació original i els participants han de disposar de la titularitat dels drets de les imatges que s’hi mostrin.
La resolució mínima de les obres presentades ha de ser de 640x480 pp i de 24 fps.

3.2 Lliurament dels treballs

Els centres participants hauran de publicar el seu vídeo a qualsevol dels espais d’allotjament disponibles a Internet.
L’adreça web on s’ha publicat el vídeo s’indicarà a l’apartat corresponent del formulari d’inscripció (disponible a partir del 7 de gener de 2013)

3.3. Inscripció

La inscripció al concurs es realitzarà des del 7 de gener de 2013 a l’1 de febrer de 2013 a les 23:59 hores mitjançant el formulari corresponent disponible a la web de la XTEC, on s’ompliran les dades demanades i s’acceptaran les bases de la convocatòria.

3.4. Participants

Poden participar, en aquesta convocatòria, els centres docents públics i concertats de Catalunya.
Els centres participants podran enviar un màxim de tres vídeos per categoria.
Els centres participants es comprometen a respectar la legislació i reglamentació aplicables a la producció audiovisual presentada (Drets d’imatge, Llei de Propietat Intel·lectual, etc.). L’Organitzador declina tota responsabilitat en cas de no respectar aquest marc legal.
Serà refusat tot vídeo que no s’ajusti a la temàtica de la convocatòria o no respecti els drets d’imatge i de propietat intel·lectual.
En cas de reclamació d’un tercer, l’Organitzador es reserva el dret de retirar el vídeo del concurs i del lloc on estigui publicat.

3.5. Els premis

Els vídeos nominats en les diferents categories s’anunciaran al portal de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya el dia 20 de febrer de 2013.
El lliurament de premis als guanyadors es realitzarà durant la Jornada Mòbils i Educació del Mobile World Congress que tindrà lloc a Barcelona el 27 i 28 de febrer de 2013.
S’estableixen quatre categories de premis i a cadascuna d’elles es nominaran tres treballs. Les categories són:

 • Primera categoria
  Educació infantil i primària
 • Segona Categoria
  Educació secundària obligatòria
 • Tercera Categoria
  Batxillerat
 • Quarta Categoria
  Ensenyaments Artístics i Formació Professional

El jurat pot atorgar accèssits o mencions especials si s’escau.

Els centres finalistes rebran un guardó per al centre i per a cada alumne/a dels equips guanyadors en les categories i modalitats definides. 

Article 4. El Jurat

L’Organitzador realitzarà una selecció oficial per a les diferents categories sobre la totalitat del vídeos enviats.
El jurat estarà format per professionals del món de la imatge, professionals del món de l’ensenyament i professionals del món de les tecnologies mòbils i escollirà els guanyadors d’entre els treballs presentats. La seva decisió serà inapel·lable.
El jurat atorgarà premis per categories valorant aspectes com la creativitat i l’originalitat en l’obra, l’estructura narrativa i la realització tècnica.

Article 5. Promoció

En el marc de la promoció i la comunicació de la present edició del Mobile World Congress, així com de les següents, els Participants autoritzen, a títol gratuït a l’Organitzador a publicar el nom, cognoms i la fotografia institucional dels guanyadors, així com les parts de vídeos
seleccionats en tots els suports i en tots els canals (premsa, televisió, Internet) tant en l’àmbit nacional com internacional.

Article 6. La difusió dels vídeos

Els vídeos preseleccionats es difondran en el lloc web de l’Organitzador entre el període del 7 de gener de 2013 fins al 20 de febrer de 2013 inclosos.
L’Organitzador queda autoritzat per una durada de 5 anys a partir de la data de publicació dels materials premiats a difondre’ls en el lloc web de l’Organitzador, per televisió o per via d’explotació videogràfica, sense contrapartida, i es compromet a no cedir en exclusiva els drets de representació dels treballs durant el període estipulat per llei.
La difusió dels vídeos, segons les condicions descrites, té per objectiu posar en valor les produccions escolars i l’ús educatiu dels dispositius mòbils.
Tot participant declara ser propietari del conjunt de drets de reproducció, representació i difusió del seu treball i garanteix haver obtingut les autoritzacions necessàries per a la difusió que estableixen aquestes bases. L’Organitzador recorda que la utilització d’obres musicals preexistents en un vídeo, si són susceptibles de drets, requereix l’autorització dels qui en són propietaris o bé emprar una font de creació pròpia o sota una llicència Creative Commons que permeti aquest ús.
Tot participant eximeix de tota acció relativa a la vídeo difusió a l’Organitzador i serà responsable de totes les reclamacions que poguessin ser formulades per aquest motiu.

Article 7. Publicació dels resultats

La llista de guanyadors serà comunicada per l’Organitzador a les entitats col·laboradores d’aquest esdeveniment, informarà als finalistes i els comunicarà les instruccions que han de seguir per tal d’assistir a l’acte de recollida de premis, mitjançant un correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari d’inscripció.
També es farà pública a través de portals educatius i publicacions corporatives de la Fundació Barcelona Mobile World Capital i del Departament d’Ensenyament.
Els participants autoritzen a l’Organitzador a publicar els vídeos i els noms dels participants als
llocs indicats anteriorment.

Article 8. Reserva de modificació o anul·lació

L’Organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major.
Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes bases poden ser publicades durant la durada del concurs i seran considerades com annex al present document.

Article 9. Cessió de drets i autorització de la utilització de la imatge

Els centres participants hauran de comptar amb l’autorització de les famílies per a la utilització de la imatge dels seus fills/es en aquest concurs com marca la normativa vigent. El centre participant es farà dipositari de les autoritzacions signades en la durada i temps establert.

Article 10. Responsabilitat

L’Organitzador no té cap responsabilitat en cas de reclamació per disconformitat amb els qui han estat guardonats.
L’Organitzador no es fa responsable de les disfuncions que puguin tenir les aplicacions o els serveis de proveïdors externs ni de les incidències tècniques o materials que puguin trobar-se els participants a l’hora de publicar els seus treballs.
L’Organitzador en cap cas podrà ser considerat responsable d’algun contingut que atempti contra els drets de tercers per als vídeos i conforme marca la Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’Organitzador i/o el participant retirarà el vídeo objecte de litigi.

Article 11. Acceptació del reglament

El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació del present reglament en la seva integritat.