• Imprimeix

Convocatòria i bases

El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca el XXIII Concurs El Gust per la Lectura, basat en la lectura i treball de les obres i els dossiers didàctics corresponents.

S'estableixen set categories (A, B, C, D, E, F i G), d’acord amb els nivells educatius de l’alumnat participant. En cada categoria es podrà participar únicament en les obres i dossiers que s’especifiquen. 

Enllaç al pdf amb les bases del concurs

Fase de lliurament de treballs del 15 de març al 7 de maig de 2018

Les categories, les modalitats, les lectures i els dossiers són els següents:

Categoria A. Alumnes de cicle mitjà d'educació primària 

  • Ricardo Alcántara. L'ós que volia deixar de ser petit. Pagès editors. (col·lecció Nandibú). [Autor]
  • Rosa Navarro. Faules explicades als infants. Edebé. [Gènere: faula]

Categoria B. Alumnes de cicle superior d’educació primària  

  • Ricardo Alcántara. Qui estima els vells? Edicions Baula. [Autor]
  • Jerry Pinkney. Faules d’Isop. Editorial Vicens Vives. [Gènere: faula]

Categoria C. Alumnes de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria 

  • Flavia Company. Al teu rotllo. Cruïlla, 2015.

Categoria D. Alumnes de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

  • K. L. Going. Xaval gras es menja el món. Edicions de 1984, 2016

Categoria E. Alumnes de batxillerat i alumnes d'educació d’adults: PPACFGS i  PAU > 25 anys (1)

  • Àngel Guimerà. Terra baixa (2)

Categoria F. Alumnes d'educació d’adults: Cicle de formació instrumental (CFI)

  • Jerry Pinkney.Faules d’Isop. Editorial Vicens Vives. [Gènere: faula]

Categoria G. Alumnes d'educació d’adults: GESO, CAM i  PPACFGM (3)

  • K. L. Going. Xaval gras es menja el món. Edicions de 1984, 2016

Els treballs que es presentin han de ser de creació original i s’han d'ajustar al que determinen les bases per a cada categoria i obra. En el cas que s'hi incloguin imatges i/o música, han de ser de creació pròpia o lliures de drets. Es recorda que els centres han de tenir el permís d'utilització de la imatge dels alumnes que apareguin als audiovisuals presentats.

Pel que fa al lliurament dels treballs, s’ha de procedir segons s'indica al punt 2 de les bases del concurs Inscripcions i lliurament dels treballs.
Independentment de la modalitat de treball escollida, l'obra i/o dossier s'ha de treballar amb tot el grup classe.

(1) Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS) i accés a la universitat per a majors de 25 anys (PAU > 25 anys)

(2) De Terra baixa, d’Àngel Guimerà, el mercat ofereix dues edicions que incorporen propostes didàctiques i una guia de lectura:

L'edició i propostes a cura d’Anton Carbonell. Barcelona: Educaula, 2010 (i successives reedicions)

L'edició a càrrec d’Ismael Calvet i Montserrat Ferret. Barcelona: Teide, 2008.

L'editorial Barcanova, i d’altres, també han editat aquest títol.

Hi ha també una guia didàctica publicada pel Teatre Nacional de Catalunya. La podeu descarregar aquí.

(3) Graduat en Educació secundària (GESO), curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM) i Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PPACFGM)