• Imprimeix

Concurs Mobile History Map 2016

Objectiu

Aquesta edició del concurs convoca als centres educatius de Catalunya a participar en el repte “La Catalunya del segle XX. Records i vivències d’un temps passat”, amb l’objectiu que els alumnes recuperin i recullin documents gràfics i orals del seu entorn proper per mostrar com eren els llocs, persones, històries, costums, oficis, eines, estils de vida, el lleure, la cultura, els jocs, etc al segle passat. 

Qui pot participar-hi?

La convocatòria està oberta als centres educatius de Catalunya de primària i secundària.

Els participants al concurs (centres,  docents i alumnes) cal que estiguin donats d’alta a la plataforma Mobile History Map (mhm.mobileworldcapital.com).

Categories

S’estableixen dues categories a concurs corresponents als nivells educatius:

  1. Educació primària

  2. Educació secundària 

Com participar-hi?

Els participants hauran de publicar les seves propostes, validades pel docent responsable, al repte anomenat “Catalunya del segle XX” dins la plataforma Mobile History Map.

Les propostes presentades hauran de complir les condicions següents: 

Cada proposta ha de contenir tres (3) aportacions relacionades entre elles, que tinguin un fil conductor comú, geolocalitzades en el mateix o en diferents punts. 

Cada proposta formada per 3 aportacions relacionades, s’ha d’acompanyar amb un vídeo explicatiu (d’un minut de durada com a màxim) del procés de creació dut a terme pels alumnes participants, penjat en un espai públic. L’enllaç del vídeo s’haurà d’incloure en la inscripció 

Com a màxim, cada centre podrà presentar tres (3) propostes que continguin tres (3) aportacions cadascuna, per a cada categoria del concurs: Primària i Secundària. 

El blog de Mobile History Map (http://blocs.xtec.cat/mhmap) conté documentació sobre els fulls d’estil de cada format de presentació de la informació. 

Bases

Consulteu les bases per a saber els detalls del concurs

Inscripció i terminis de participació

La inscripció es realitzarà emplenant el formulari de participació que trobareu a la plataforma Mobile History Map (mhm.mobileworldcapital.com) entre l’1 i el 25 de maig de 2016 (ambdós inclosos).

Premis

  • Primer, segon i tercer: Impressora 3D Plus + Taller 3D al Mobile World Centre per a un docent del centre
  • Menció a la recerca més original per secundària i al millor testimoni oral per primària: Impressora 3D Mini + Taller 3D al Mobile World Centre per a un docent del centre