Instruccions. Accessibilitat

Un contingut digital és accessible quan està disponible per a totes les persones, independentment del programari, maquinari, localització geogràfica o capacitat física o mental

Justificació

Per garantir, a les persones amb discapacitat, la igualtat d’oportunitats en l’ús de les TAC i avançar cap a l’objectiu de l’escola inclusiva, és necessari que els continguts, les activitats i els serveis digitals dels centres compleixin els criteris d’accessibilitat que permetin l’accés a la informació i a la comunicació a qualsevol persona, amb independència de les seves característiques físiques, sensorials o intel·lectuals, o de les condicions tècniques dels equips.

Els criteris d’accessibilitat s’han d’aplicar a:

 • Les publicacions digitals fetes sota la responsabilitat dels centres i dels serveis educatius: pàgina web, blocs, intranets, vídeos, etc.
 • Els compromisos de la Generalitat i la legislació vigent responsabilitzen les entitats sobre el nivell d’accessibilitat d’aquestes publicacions

 • Els documents digitals utilitzats per l’alumnat dels centres educatius independentment de quins siguin els autors i editors.
 • El currículum vigent prescriu la competència digital com una de les competències bàsiques metodològiques que aporta mètodes de treball eficaços per a la resolució de problemes i per abordar els continguts de les àrees.

  En el desplegament de les diverses matèries, es proposen múltiples objectius i continguts que treballen la competència digital i requereixen l’ús de l’ordinador.

  Per fer possible l’assoliment d’aquests objectius, continguts i competències, resulta imprescindible que els materials educatius en suport digital siguin accessibles per a tot l’alumnat, sense exclusions.

 • Els documents digitals produïts per l’alumnat del centre
 • Les matèries específiques del currículum preveuen que els alumnes han de “desenvolupar continguts per a la xarxa Internet incorporant recursos multimèdia i aplicant estàndards d'accessibilitat”.

  L’accessibilitat a l’ortografia o a altres continguts educatius no s’ha de treballar exclusivament en les àrees específiques sinó de manera transversal, sempre que les activitats en facilitin l’oportunitat.

Legislació

En aquest aspecte, són aplicables les normatives següents:

Documentació tècnica

A manca d’altres especificacions més concretes per a l’àmbit educatiu, es pot aplicar la informació que es pot trobar als webs següents: