• Imprimeix

Gestió remota

 

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres i serveis educatius l'assistència de suport tècnic en remot per tal d'ajudar als seus responsables TIC en les tasques de manteniment i gestió de l'equipament informàtic. Aquesta prestació es concreta en tasques realitzades remotament.

L'objecte d'aquest servei és dur a terme remotament tasques de diagnòstic i resolució d'incidències, així com d'instal·lació, actualització i configuració de programari.

Els serveis de gestió remota tenen l'avantatge que no precisen el desplaçament d'un tècnic al vostre centre, i poden prestar-se de forma més ràpida i efectiva.  El servei es presta atenent una sol·licitud feta pel centre, o per iniciativa del SAU per resoldre una incidència comunicada pel centre. 

Els serveis específics que poden prestar-se en aquest moment per gestió remota són:

Estacions de treball


 

Servidor de comunicacions


  • Canviar la IP de les interfícies de xarxa
  • Gestionar els límits d'ample de banda
  • Afegir i treure routers
  • Ajustat el balanceig de càrrega

 

La comunicació d'incidències es realitza preferentment a través del Web Espai de suport TIC, també es pot realitzar directament al SAU pels canals habituals: correu electrònic (sau.tic@gencat.cat), telèfon (900 82 82 82 - opció 4). Heu d'especificar els símptomes de la incidència i les dades de l'equip per al que sol·liciteu el servei, incloent el codi d'identificació Fractalia del mateix, en el cas que en disposi.

Amb el servei de gestió remota s'evita haver d'esperar a la propera visita del tècnic de suport presencial per resoldre una incidència o dur a terme una actuació determinada. Us animem a fer ús d'aquest servei i optimitzar així totes les possibilitats que us ofereix el servei de suport, de forma que les visites del tècnic de suport presencial puguin dedicar-se a dur a terme actuacions que tan sols poden dur-se a terme presencialment.