• Imprimeix

GEPSE: equipament

Accés a l'aplicatiu GEPSE

 

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres i serveis educatius, un servei de suport per tal conèixer l’estat de desplegament de l’equipament i dotacions TIC.

Té com objectiu ajudar als responsables TIC dels centres i serveis educatius en les tasques de gestió d'inventari de l'equipament i dotacions TIC.

 

Qui hi pot accedir?

Qualsevol persona amb identificador XTEC que el director/a d’un centre o servei educatiu decideix encarregar-li la tasca de la gestió de les dotacions i inventari de l’equipament TIC.

 

Obtenció de permisos Gestió d’equipament (GEPSE)

El director/a, ha d’accedir per donar permisos a la persona que té l'encàrrec de la direcció del centre, de fer la gestió d'inventari i avaries d’equipament TIC.

Entrada al GEPSE

 • http://www.xtec.cat/gepse
 • Identificador XTEC personal del director/a.
 • Contrasenya XTEC personal del director/a.
 • Escolliu l'opció ‘Gestió de Permisos’ d’equipament TIC.

 

L'usuari que disposi dels permisos podrà accedir a l'aplicació

Per accedir a l'aplicació cal:

 

Que pot fer?

L'aplicació permet gestionar les dotacions, l’inventari i conèixer l’estat del seu equipament TIC en desplegament.

Gestionar les dotacions previstes pel Departament d’Ensenyament

 • Veure l’estat de les dotacions:
  • En curs.
  • Consultar el resum de les dotacions.
  • Accedir a la documentació de els dotacions.

Gestionar l’inventari del centre o servei educatiu:

 • Passar a inventari, un cop instal·lat, l’equipament procedent de dotacions provinents del Departament.
 • Introduir a l’inventari del centre equipament provinent d’altres recursos i/o entitats i que verifiqui les condicions per poder-se inventar. A partir del 10 de desembre del 2014, queda anul·lada aquesta opció.
 • Donar de baixa equipament que ha quedat en desús per part del centre educatiu. Aquesta opció és important a fi que un centre pugui donar d’alta nou equipament de dotació pròpia al seu inventari equipament procedent de dotació pròpia.

Manteniment d’equipament.

 • Consulta i seguiment estat de l’equipament del centre.