• Imprimeix

GEPSE: avaries

Accés a l'aplicatiu GEPSE

 

El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres i serveis educatius, un servei de suport per tal de seguir la gestió de les avaries de l’equipament TIC.

Té com objectiu ajudar als responsables TIC dels centres i serveis educatius en les tasques de manteniment de l'equipament informàtic.

 

Qui hi pot accedir?

Qualsevol persona amb identificador XTEC que el director/a d’un centre o servei educatiu decideix encarregar-li la tasca de la gestió del manteniment de l’equipament TIC.

 

Obtenció de permisos Gestió d’equipament (GEPSE)

El director/a, ha d’ accedir per donar permisos a la persona que té l'encàrrec de fer la gestió de les avaries i d’inventari d’equipament.

Entrada al GEPSE

  • http://www.xtec.cat/gepse
  • Identificador XTEC personal del director/a.
  • Contrasenya XTEC personal del director/a.
  • Escolliu l'opció "Gestió de Permisos" d’equipament TIC.

 

L'usuari que disposi dels permisos podrà accedir a l'aplicació

Per accedir a l'aplicació cal:

 

Que pot fer ?

L'aplicació permet gestionar les dotacions, l’inventari i conèixer l’estat del seu equipament TIC en desplegament.

Gestionar les dotacions previstes pel Departament d’Ensenyament

  • Donar avís d’avaria d’un equipament que es trobi en el seu inventari i estigui en garantia o manteniment.
  • Reclamar una avaria oberta i no atesa.
  • Tancar una avaria donada d’alta amb alguna errada.
  • Fer el seguiment de l’estat de les avaries.