Servidor de Comunicacions LinkatEDU11.4

 

 

 

El Servidor de Comunicacions és un ordinador destinat a gestionar i filtrar l’accés a Internet d’una xarxa local.  El programari proxy (intermediari en anglès) instal·lat a l’ordinador intercepta la navegació dels clients de la xarxa per pàgines web. L’objectiu és augmentar la seguretat i el rendiment del tràfic de la xarxa.

 

Guia de gestió del servidor de comunicacions per al coordinador TIC

 

 


Requisits per fer la demanda d'instal·lació

Els centres que desitgin instal·lar el servidor de comunicacions LinkatEDU11.4 han de complir un requisits mínims.

 

Tipologia de centre

Els centres que poden demanar la instal·lació en aquests moments són els del tipus:

  • Heura amb connexió ADSL
  • No Heura amb connexió ADSL

Els centres amb connexió amb Fibra Óptica i/o EduCAT podran fer la demanda de la instal·lació més endavant.

 

Material necessari que ha de aportar el centre

El centre ha de proporcionar el material que composarà l'instal·lació del servidor de comunicacions.

  • Ordinador que farà de servidor
  • Segona targeta de xarxa
  • Cables de xarxa

 

1. - Ordinador que farà de servidor

El centre haurà de proporcionar un d'aquests dos tipus d'ordinador per a instal·lar el servidor de comunicacions:

APD ALDA+Pro GF7100
(concurs 177/09)
HP Compaq 6000 pro SFF
(concurs 320/10)

 

 

 

 2. - Segona targeta de xarxa

Aquests equips disposen d'una única targeta de xarxa. El centre haurà d'adquirir una segona targeta de xarxa (que es muntarà durant el procés d'instal·lació) dels models suportats per aquest equips.

  • Per l'ordinador HP Compaq 6000 pro SFF (concurs 320/10) la targeta DGE-528T de D-link
  • Per l'ordinador APD ALDA+Pro GF7100 (concurs 177/09) la targeta ST1000SPEX de StarTech

 

3. - Cables de xarxa

El centre també ha de disposar de dos cables de xarxa de categoria 6 d'un mínim de 2 metres. Els cables de categoria 6 permeten velocitats de fins a 1Gbps. Cables de categories inferior poden provocar errors en la transmissió de dades.

 

Centres amb ADSL auxiliars

Existeixen centres amb ADSL auxiliars que amplien la velocitat proporcionada pel Departament. Els centres que desitgin instal·lar el servidor de comunicacions han de disposar de l'accés d'administrador d'aquests routers.

 


Procediment per fer la demanda d'instal·lació

El centre podrà fer la demanda d'instal·lació si compleix amb tots els requisits que es demanan en l'apartat anterior.

Per fer la demanda ...

 

puja