ATENCIO USUARI Imatge gràfica

La identificació visual de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya es posa a disposició dels centres educatius, serveis educatius i serveis territorials, en les diferents versions que es troben en aquesta pàgina, com a marca i identificació pròpia dels continguts del portal xtec.cat. Aquesta identificació visual s’ha d’aplicar en el disseny de les pàgines web que enllacen amb els continguts que es recullen a la XTEC.

El logotip està format per la marca XTEC, composta per l'acrònim, i la descripció Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. En la mida del logotip més reduïda s'ha optat per la inicial de la XTEC. Tant l'acrònim com la inicial van precidits per un punt.

Es pot descarregar la identificació en tres formats diferents (.jpg, .png i .svg), i en les mides indicades a la part inferior del logo. S'inclou també el format .ico que es visualitza a les barres d'adreces dels navegadors.

Hi ha tres modes de color: amb fons blanc, que preserva una zona de seguretat al voltant de la imatge gràfica, amb fons transparent (fitxers .png) i amb fons de color sòlid, que disposa el logo segons els paràmetres de composició horitzontal i vertical adients.

Les diferents mides garanteixen la visibilitat i la legibilitat de la imatge. En el cas d'haver-se de reduir la mida no es pot deformar l'escala del logotip en cap de les versions, mantenint sempre les proporcions.

 


348 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg

 


348 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg


173 x 74 píxels

.jpg

.png

.svg

 


173 x 74 píxels

.jpg

.png

.svg


177 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg

 


177 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg


76 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg

 


76 x 59 píxels

.jpg

.png

.svg


16 x 16 píxels

.ico

 


16 x 16 píxels

.ico


288 x 58 píxels

.jpg

.png

.svg

 


288 x 58 píxels

.jpg

.png

.svg