• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

El Tweak UI (Power Toys)

El Tweak UI (PowerToys)

Les anomenades PowerToys són programes o eines addicionals del sistema operatiu Windows que Microsoft incorpora des del Windows 95, en algunes ocasions dins del propi CD del Windows (cas del Windows 95) i d'altres accedint a través d'Internet o incloses en algun CD de les revistes del sector.

El Windows XP també disposa de les PowerToys, que es poden descarregar d'una pàgina de la web de Microsoft. Només existeixen en versió anglesa.

Aquestes eines inclouen:

  • Una opció per obrir de forma ràpida una finestra amb l'ordre cmd.exe.
  • Una opció per modificar la tecla Alt que permeti veure de forma alternativa l'aplicació i les pàgines obertes.
  • Una Calculadora més potent que la que acompanya al Windows.
  • Una Lupa de la barra de tasques per augmentar-la.
  • Un generador o seqüenciador d'imatges en fitxers HTML.
  • Un complement per a la Webcam que permet realitzar fotos cada cert temps i les pot emmagatzemar.
  • El Tweak UI, que permet modificar diversos paràmetres del sistema no accessibles de forma immediata per a l'usuari/ària.

 

 

És la utilitat més significativa, que permet a través de les diferents pestanyes modificar els paràmetres que s'indiquen:

 

  Tweak Descripció  
 

General

Activa/Desactiva el so en missatges d'error, mostra la versió del Windows a l'escriptori i activa animacions dels elements de la pantalla.

 

Mouse

Ajusta la configuració del ratolí com, per exemple, per poder activar o ressaltar les finestres simplement passant el ratolí sobre elles.

 

Explorer

Modifica paràmetres de l'explorador del Windows com, per exemple, canviar la grandària de les vistes en miniatura.

Common dialogs

Permet canviar els accessos directes dels quadres de diàleg Abrir i Guardar o Guardar como.

Task Bar

Engrandeix i magnifica la barra de tasques del peu de la pantalla.

Desktop

Permet modificar algunes icones com, per exemple, El meu PC i Els meus Documents, així com ocultar-ne d'altres de l'escriptori.

My Computer

Permet modificar les opcions de l'explorador d'arxius i serveix per ocultar elements com el Tauler de control, unitats o configurar l'engegada automàtica.

Control Panel

Ofereix la possibilitat d'amagar icones.

Templates

Permet configurar el menú contextual Nou de l'explorador, es poden reduir el total de programes que s'ofereixen en el moment de crear un arxiu nou.

Internet Explorer

Ajuda a modificar i adaptar les opcions de l'Internet explorer com, per exemple, no visualitzar els documents recents al menú Documents o esborrar les adreces URL.

Command Promt

Opcions específiques per a la consola del sistema, com assignar tecles a accions determinades.

Logon

Permet iniciar la sessió de forma automàtica sense preguntar pel compte.

Repair

Permet desfer algunes opcions modificades.

 

Puja