• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

Planificació de tasques

Planificació de tasques

Programar una tasca consisteix en configurar el sistema operatiu perquè realitzi una acció concreta en un moment determinat sense la presència d'un/a usuari/ària.

Planificació d'una tasca amb l'assistent

Edició o modificació d'una tasca programada

 

 

Planificació d'una tasca amb l'assistent

El Windows XP proporciona un assistent que facilita la programació de tasques. S'hi pot accedir des de Comença|Accessoris|Eines del sistema|Tasques planificades. Apareixerà una finestra amb les tasques preparades per a dur-se a terme.

Per iniciar l'assistent, feu doble clic sobre Addició d'una tasca planificada. Obtindreu la finestra següent:

Feu clic a Endavant.

L'assistent demana quin programa ha de dur a terme la tasca. A la finestra apareixen els programes que el Windows XP té registrats (normalment perquè hi ha hagut un procés d'instal·lació). Fent clic al botó Navega obtindreu la finestra següent:

Aquesta finestra de navegació permet buscar una aplicació a qualsevol de les unitats del sistema i seleccionar-la. A l'exemple se selecciona el programa de tancament del sistema.

Seleccioneu el programa i feu clic a Obre.

A continuació, introduïu un nom per a la tasca programada, seleccioneu la freqüència de repetició de la tasca i feu clic a Endavant.

Introduïu l'hora i la data d'inici. Depenent de la freqüència que hagueu triat a la finestra anterior, l'assistent oferirà o no més opcions per ajustar la freqüència. A l'exemple s'ha seleccionat freqüència diària a la pantalla anterior i ara ofereix la possibilitat d'indicar només dies laborables o una certa cadència.

Feu clic a Endavant.

A continuació es demana el nom de l'usuari/ària que realitzarà la tasca. Això marca els privilegis amb els quals compta la tasca. Introduïu un nom d'usuari/ària i la corresponent contrasenya.

Feu clic a Final per acabar.

 

Puja

 

 

Edició o modificació d'una tasca programada

Per introduir canvis en una tasca planificada, accediu a Comença|Accessoris|Eines del sistema|Tasques planificades. Apareixerà una finestra amb les tasques planificades anteriorment.

Feu doble clic sobre la tasca que voleu editar.

La primera pestanya ofereix la possibilitat de modificar el programa que s'executarà i els seus paràmetres, el directori de treball, l'usuari/ària (això marcarà els privilegis d'execució) i si la tasca està habilitada.

Feu clic a D'acord.

La pestanya planificació permet canviar l'instant i la freqüència d'execució.

Feu clic a D'acord.

A la pestanya Configuració es disposa de paràmetres complementaris sobre la planificació relacionats amb la gestió de les tasques i l'administració d'energia.

En acabar, feu clic a D'acord.

 

Puja