• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

Fi del suport a Windows XP

Fi del suport a Windows XP

Les actualitzacions dels sistemes operatius, com Microsoft Windows XP, tenen per objectiu resoldre incidències o corregir vulnerabilitats de seguretat del sistema operatiu.   

Microsoft ha deixat d’actualitzar el sistema operatiu Windows XP des del passat dia 8 d’abril del 2014, després de 12 anys de vigència. 

Un altre sistema operatiu, Windows 98, va deixar d’actualitzar-se l’11 de juliol del 2006, el cicle d’actualitzacions va durar durant 8 anys.

Microsoft ha preparat un missatge que apareix automàticament en executar-se un ordinador per informar de la finalització del suport per a Windows XP.

 

 Fi del suport a Windows XP

 

Aquest finestra emergent s’executa una vegada al mes mentre no es cliqui sobre el quadre per indicar que no es torni a mostrar.

Per permetre mantenir un nivell adequat de seguretat en el treball amb aquest sistema operatiu, s’adoptaran  les següents actuacions de mitigació:

  • Continuen actualitzant-se els programes antivirus i les seves signatures
  • Es protegeixen els accessos perimetrals als equipaments (correu electrònic i accessos per xarxa) mitjançant anàlisi de malware i proteccions anàlogues
  • S’actualitzaran les versions d’Explorer a Explorer 7 o superior
  • La Generalitat està ultimant l’establiment d’un acord