• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

Complement sobre permisos

Complement sobre els permisos

 

Còpia i desplaçament d'arxius i carpetes

Per copiar o desplaçar un arxiu o partició l'usuari/ària ha de disposar dels permisos adequats. Per desplaçar un arxiu l'usuari/ària ha de disposar del dret Escritura a la carpeta de destí i del permís Modificar a la carpeta origen.

La taula següent mostra el resultat de moure o copiar un arxiu o una carpeta.

 

  Mateixa partició Diferent partició  
Desplaçar Conserva els permisos Permisos del destí  
Copiar Permisos del destí Permisos del destí

 

 • Creeu dos directoris en dues particions NTFS diferents.
 • Creeu un arxiu de text en cada una de les dues carpetes.
 • Doneu permisos diferents al mateix/a usuari/ària en cada carpeta.

  Comproveu la validesa de l'esquema anterior.

 

Funcionament dels permisos

 • Només poden accedir-hi els comptes que tenen el dret per accedir-hi. Es pot accedir a un directori o arxiu només si el compte de l'usuari/ària té permís o si pertany a un grup amb permís.
 • Per defecte, un directori compartit, els subdirectoris i els arxius inclosos tenen els mateixos drets i permisos.
 • Es poden assignar a grups i a usuaris/àries.
 • Subdirectoris i arxius hereten els permisos del directori pare. Es poden modificar. No hereten les restriccions anomenades permisos de compartiment.
 • Els permisos són acumulatius i la negació d'un anul·la i preval sobre els altres.
 • Un arxiu o directori és propietat del compte que el crea, per tant és qui pot donar permisos sobre ell, fins i tot el de permetre prendre possessió.
 • El permís d'arxiu preval sobre el del directori.

 

Resultat de la combinació de permisos de carpeta compartida i de permisos NTFS

Quins són els permisos d'una carpeta amb permisos de carpeta compartida i permisos NTFS?

 • Accediu al disc arrel del disc dur i creeu un directori CLIP.
 • Compartiu aquest directori amb el nom clip.
 • Assigneu com a permís de carpeta compartida el permís Control total per al grup Tots.
 • Assigneu a aquest directori el permís NTFS de lectura per a un/a usuari/ària.
 • Suprimiu aquest/a usuari/ària tots els altres permisos NTFS.

  En un altre ordinador,

 • Obriu una sessió amb aquest compte d'usuari/ària.

  Podeu accedir per la xarxa a la carpeta compartida?

 • Intenteu crear una subcarpeta en el directori compartit.
 • Podeu fer-ho?
 • Repetiu el procés però a l'inrevés: el permís de carpeta compartida Lectura per a l'usuari/ària i el permís NTFS Control total per al grup Todos.
  Podeu accedir-hi? Podeu crear la subcarpeta?

 

Puja