• Imprimeix

Atenció a l'usuari/ària

Compartir una carpeta

Compartir una carpeta

 

Compartir una carpeta

Es tracta de compartir un directori en una estació Windows XP.

 • Inicieu una sessió amb un compte d'administració i obriu l'Explorador.
 • Creeu una carpeta anomenada Música i seleccioneu-la. Si ja existeix creeu-ne una altra amb un altre nom i seleccioneu-la.

 • Amb el botó dret del ratolí accediu a Ús compartit i seguretat... . Observeu el quadre de diàleg.
 • Activeu l'opció Comparteix aquesta carpeta.

  Al quadre Nom de compartició es pot canviar el nom del recurs compartit. Aquest nom és el que es podrà veure a través de la xarxa.

 • Observeu que el nom de la carpeta coincideix amb el que s'ofereix.

  Si una carpeta s'ha de veure des de DOS el nom ha de seguir la norma 8+3 (8 caràcters per al nom i 3 per a l'extensió), si no és així pot tenir fins a 255 caràcters.

 • Observeu que es pot restringir el número de connexions simultànies.

  També es pot afegir un comentari indicatiu del contingut de la carpeta.

 

Puja

 

Permisos sobre una carpeta

Els permisos de compartició, inicialment, es redueixen a tres: Control total, Canvia i Llegeix.

 • Cliqueu sobre el botó Permisos.

  El quadre de diàleg mostra els permisos de compartició aplicats a la carpeta.

 • Observeu que, per defecte, es dóna permís de lectura al grup Todos.

 

Una carpeta compartida pot tenir els següents permisos:

  Permisos Descripció  
  Leer o Llegeix L'usuari/ària pot llegir els arxius, executar programes i moure's per les subcarpetes.  
Cambiar o Canvia L'usuari/ària disposa del dret de Leer i pot crear, modificar o suprimir carpetes i arxius.
Control total L'usuari/ària disposa del dret de Cambiar i pot modificar els permisos dels recursos compartits.

 

Observeu les dues caselles Asignar i Denegar. Serveixen per assignar o rebutjar un permís a un usuari/ària o grup.

A un/a usuari/ària que forma part de diversos grups amb permisos diferents i contraris s'aplica el menys restrictiu, excepte si ha estat denegat mitjançant la corresponent marca. Denegar predomina sobre Asignar.

Les restriccions s'apliquen sobre els comptes i aquestes decideixen qui hi pot accedir i de quina manera.

El permís per compartir un directori el poden atorgar els integrants dels grups administradores i operador de servidor en el Windows 2000 Server i els administradores i usuarios con poderes en el Windows XP.

Els accessos s'apliquen sobre tot el directori i serveixen per a tot el domini. Per tant, un compte que tingui el dret Iniciar sesión local concedit inicia una sessió local i, com a conseqüència, pot accedir a tots els directoris FAT del servidor.

 • Cliqueu sobre el botó Agregar.
 • Incorporeu un compte anomenat ebalust i els grups als quals pertany.
 • Sobre el directori doneu el permís Cambiar a un grup i rebutgeu (Denegar) el de Control total a l'altre.
 • Accediu amb el compte ebalust i observeu les possibilitats d'accedir al directori.

  A continuació eliminareu els permisos.

 • Torneu a accedir com administrador/a.
 • Seleccioneu el compte i els grups i cliqueu sobre el botó Quitar.

  Una mateixa carpeta pot disposar de diversos noms i de diferents drets de compartició.

 • Premeu el botó Nuevo recurso compartido.
 • Observeu com podeu indicar els permisos desitjats relacionats amb la carpeta.

 

Puja