• Imprimeix

Desar i recuperar la configuració de Windows

Concentradors. Model ALLIED. Desar i recuperar la configuració de Windows

Recuperar o salvar la configuració estàndard

Per accedir a la configuració del commutador (switch) cal connectar un ordinador amb un navegador web amb capacitat d'executar scripts Java. (La majoria d'ordinadors que naveguen habitualment per Internet disposen d'aquest llenguatge.) D'altra banda, és necessari:

  1. Connectar aquest ordinador al port 2 del commutador principal o, en el seu defecte, a un port de la subxarxa Vlan 2 Docent.

 

  1. Que l'adreça IP de l'ordinador sigui compatible amb la subxarxa utilitzada. En cas de connexió directa al port 2 del commutador, cal que l'adreça de l'ordinador estigui entre els valors 192.168.140.200 i 192.168.140.254. En cas de connectar a la Vlan 2 Docent, cal que l'ordinador tingui una adreça de la xarxa 192.168.0.x.

 

 1. La màscara de xarxa ha de ser 255.255.255.0.

Tant per salvar com per recuperar la configuració d'un commutador Allied és necessari disposar d'un servei (programari) de TFTP. Aquest pot estar executant-se en un altre PC, però per simplicitat es recomana que estigui al mateix ordinador des del qual s'està accedint a la configuració del commutador.

Aquest programari servidor està disponible amb la informació facilitada en el GEPSE i a la pàgina d'atenció de l'usuari.

 • En primer terme descarregueu el programa al PC o portàtil.
 • Instal·leu el servidor TFTP i executeu l'aplicació DlinkTftpServer.exe.
 • Pot aparèixer una pantalla d'avís, executeu-la igualment.

 

Un cop en funcionament, només cal fixar-se en l'adreça IP que figura en la casella IP Address; en aquest cas ens mostra la 192.168.140.200, que es troba dins de Vlan de gestió d'electrònica de xarxa.


 

Aleshores, ja es poden fer transferències de fitxers entre l'ordinador i el commutador. Els arxius de configuració quedaran desats a la carpeta on està  instal·lat el programa de TFTP (cas de fer una còpia de seguretat), o es cercaran per pujar el commutador en la carpeta en què hi hagi el TFTP server (cas de recuperar i llançar al commutador un arxiu de configuració).

El procés de restauració de la configuració o el de fer un arxiu de seguretat es farà des d'un PC o un portàtil. Es pot fer de dues maneres:

  1. Utilitzant el port 2 del commutador de capçalera. Port de la Vlan d'electrònica de xarxa. En aquest cas el vostre PC ha de tenir una IP de rang 192.168.140.xxx.

 

 1. Utilitzant un port de la Vlan 2 d'un commutador (principal o secundari). En aquest cas la IP del vostre PC ha de ser de rang 192.168.0.xxx; el procés és idèntic, solament caldrà canviar la IP del vostre PC.

En aquest material es fa servir la primera opció.

Recuperar o salvar la configuració d'un commutador principal
Recuperar o salvar la configuració d'un commutador secundari

sau.tic@gencat.cat