• Imprimeix

Dispositius personals dels alumnes

Són molts els centres docents de secundària que contemplen en el seu projecte educatiu l'ús regular de dispositius digitals personals, ja sigui formant part del material escolar bàsic dels alumnes o amb fórmules mixtes on es combina l'ús d'equipament del centre amb altres dispositius digitals que els alumnes puguin tenir a casa.   

Aquest document recull informació i orientacions que poden resultar d'utilitat als centres que es proposin iniciar o donar continuïtat a models d'integració de dispositius digitals personals en el treball a l'aula. Més enllà de la comparació entre les característiques particulars de diversos tipus d'aparells, allò realment important és l'adequació d'aquests dispositius als usos previstos en el projecte educatiu, així com el model de serveis associats als equips (maquetació, distribució, garantia, suport tècnic, cost, finançament...)