• Imprimeix

Nom propi per a la web i el correu de centre

El nom propi del centre pretén que sigui més fàcil de recordar l'adreça de la seva web (http://www.xtec.cat/nom-propi) i el seu correu electrònic (nom-propi@xtec.cat).

Opcionalment, els centres que tinguin connexió Internet del Departament d'Educació, i que disposin d'un servidor en les seves instal·lacions, podran demanar que l'adreça d'aquest servidor sigui del tipus http://nom-propi.xtec.cat

Els centres que encara no disposen de nom propi, han d'enviar la seva proposta per correu electrònic a sau.tic@gencat.cat. En el cos o assumpte del missatge s'ha d'indicar "Categoria: Atenció a l'usuari educació XTEC" i incloure el codi del centre i el nom propi que es proposa, d'acord amb les normes exposades a continuació.

En pocs dies el centre rebrà la confirmació de la disponibilitat del nom propi assignat o se li demanarà que faci una nova proposta si no s'ajusta a les normes o si el nom propi ja està assignat.

Des del mateix moment que es rebi la confirmació, el nom propi serà operatiu i es podrà utilitzar tant en l'adreça de correu electrònic com en la web. L'adreça de correu existent fins ara, del tipus x9999999@xtec.cat,  continuarà operativa.

A efectes de connexió a Internet, de lectura del correu electrònic i de publicació de la pàgina web cal utilitzar l'identificador actual (del tipus x9999999) i no el nom propi.

Informació important relativa al canvi de nom propi: En cas que un centre ja disposi de nom propi i pel motiu que sigui sol·liciti el canvi, el nou nom propi substituirà a tots els efectes l'anterior. Per exemple, si un centre té com a nom propi ceiprosadelsvents i el substitueix per escolarosadelsvents, només funcionarà escolarosadelsvents i en el mateix moment deixarà de funcionar ceiprosadelsvents en el correu i web de centre. En el cas del servei Àgora caldrà realitzar la operativa explicada en aquesta pregunta freqüent.

 

Normes per als noms propis

1.  Per escollir el nom només es podran fer servir lletres minúscules, números i el caràcter - (guió). No estan permeses les vocals accentuades, la ce trencada, l'apòstrof, la ñ, ni altres signes de puntuació (com la coma, el punt...).

2.  Els centres públics hauran d'anteposar un prefix del tipus afa, cee, cepa, cfa, cfte, consea, easd, eb, eca, eei, efte, eoi, esc, escrbc, ie, iesa, ins, llar, ses, zer que corresponen a les tipologies de centre genèriques fixades pel Departament d'Educació. Els altres centres sense denominació genèrica hauran d'anteposar un prefix del tipus acad (acadèmia), col (col·legi), esc (escola) o parv (parvulari) al nom propi que vulguin escollir.

3.  Opcionalment es pot utilitzar el guió (-) per facilitar la llegibilitat.

4.  La longitud màxima del nom propi és de 30 caràcters.

5.  Incorporar el nom de municipi al nom propi pot ser útil quan el nom del centre estigui repetit, per exemple, Pau Casals, Jacint Verdaguer...

 

 

Alguns exemples

Institut de Vic (Vic):

insvic@xtec.cat

http://insvic.xtec.cat

Escola Mare de Déu de Montserrat (Cornellà de Llobregat):

http://www.xtec.cat/escmdmontserrat

http://www.xtec.cat/escolamontserratcornella

http://www.xtec.cat/esc-mdmontserrat

http://www.xtec.cat/escola-montserrat-cornella

Institut Alexandre Satorras (Mataró)

inssatorras@xtec.cat

inssatorrasmataro@xtec.cat

ins-satorras-mataro@xtec.cat

La Salle Gràcia (Barcelona)

http://www.xtec.cat/col-salle-gracia.xtec.cat

http://www.xtec.cat/colsallegracia

Escola Mossèn Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)

http://esc-jverdaguer-santsadurni.xtec.cat (27 caràcters)

http://esc-verdaguer-sant-sadurni-anoia.xtec.cat (no vàlid més de 30 caràcters)