• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Google Classroom

Google Classroom és un entorn d’aprenentatge vinculat a tots els serveis de treball que ofereix Google. Des d’aquest es poden crear classes, distribuir tasques, comunicar-se amb altres usuaris i mantenir el treball organitzar de manera senzilla.

Google Classroom s'ofereix dins del domini de la xtec com a suport a activitats de formació del professorat, i en cap cas no s'ha d'utilitzar com a plataforma de treball amb alumnes. Malgrat que actualment Google Classroom és accessible des de qualsevol compte de Gmail, hem de recordar que l’ús d’aquest no està autoritzat a menors d'edat. L’entorn adient per treballar amb l’alumnat és GSuite per a Centres Educatius.