Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Un nou format per al treball de recerca a Batxillerat: el documental
Autoria: Empar Fernández Gómez
Característiques: Guia pràctica per a la realització de documents videogràfics relacionats amb la Història i la Geografia Humana i Econòmica de Catalunya. Consta de 74 pàgines i exposa d'una forma planera la manera d'explicar en imatges el resultat d'una recerca que es du a terme fent servir la metodologia pròpia de la Història Oral.
Orientació del treball: Material que pot servir de guia per al professorat tutor com per a l'alumnat aprenent d'investigador. Útil per a totes aquelles assignatures relacionades amb les Ciències Socials.
Temes i/o Identificadors: Treball de recerca; llenguatge audiovisual; història de Catalunya; geografia; economia; història contemporànea.
Destinataris: Batxillerat.
Resum: “Un nou format per al treball de recerca a batxillerat : el documental” té com a temes nuclears : la Història Oral i el Gènere Documental. El que trobareu tot seguit és l’exposició que intenta ésser clara i ordenada pel que fa a la utilització, d’una banda de la metodologia pròpia de la Història Oral (capítol 2), i de l’altra del procés de realització d’un documental (capítol 3). 
En acabar aquests dos grans capítols podreu comprovar les dificultats que comporta a la pràctica la realització d’un documental així com les estratègies de resolució utilitzades en el documental “MEMORIAS DE UN MILICIANO” realitzat durant el curs 2000 – 2001 com a treball de recerca per una alumna de l’Institut Martí DOT de Sant Feliu de Llobregat  (capítol 4).